Boekhouding

Heeft U een open communicatie met uw boekhouder? Is het voor U een natuurlijke reflex om uw boekhouder te contacteren wanneer U voor grote beslissingen staat? Begrijpt U het waarom van de antwoorden die Uw boekhouder U geeft? Nee? Nochtans is uw boekhouder de persoon bij uitstek die de vinger aan de financiële pols van uw bedrijf houdt!

verder lezen

Fiscaliteit

De econoom John Maynard Keynes zei ooit: "The avoidance of taxes is the only intellectual pursuit that still caries reward" (vrij vertaald: het ontwijken van belastingen is nog de enige intellectuele uitdaging die opbrengt).

verder lezen

Syndicus

Duidelijkheid omtrent de financiële rekeningen van het mede-eigendom is één van de belangrijkste taken van de syndicus. Niemand betaalt immers graag zonder te weten waarom ze betalen. Waarom dan ook niet het syndicus mandaat van uw mede-eigendom toevertrouwen aan een professional die dagelijks zich met dergelijke rekeningen bezig houdt.

verder lezen